• Eurovision Song Contest

    Musik

    Musik är något som människor har använt som underhållning i alla tider. Det är en konstform som låter oss uttrycka oss både emotionellt, konstnärligt och kulturellt. Man kan använda nästan vad som helst för att skapa musik. Det vanligaste idag är att man använder särskilda instrument för att skapa ljud och toner. Man använder också ofta sin röst både sång men också för att frammana olika typer av ljud och läten. Själva ordet musik har funnits i svenskan sedan 1619 och är en kombination av tyska, franska, latin och grekiska. Det grekiska ordet syftar på Muserna, en grupp gudinnor som ansågs inspirera och beskydda tonkonst, bildkonst, kroppsövningar och dans i…

ashe