Eurovision Song Contest

Musik

Musik är något som människor har använt som underhållning i alla tider. Det är en konstform som låter oss uttrycka oss både emotionellt, konstnärligt och kulturellt. Man kan använda nästan vad som helst för att skapa musik. Det vanligaste idag är att man använder särskilda instrument för att skapa ljud och toner. Man använder också ofta sin röst både sång men också för att frammana olika typer av ljud och läten.

Själva ordet musik har funnits i svenskan sedan 1619 och är en kombination av tyska, franska, latin och grekiska. Det grekiska ordet syftar på Muserna, en grupp gudinnor som ansågs inspirera och beskydda tonkonst, bildkonst, kroppsövningar och dans i antik mytologi. Det är även därifrån ordet musa kommer. Lär mer om Muserna här

När det kommer till musik finns det nästan oändligt många kategorier och genrer. Det finns musikstilar som blandas både till höger och vänster och skapar på så vis en ny form av musik. Vill man läsa mer om olika musikgenrer finns mer information här

Vilken typ av musik som vi lyssnar på kan även bero på vårt ursprung. Olika instrument är olika vanliga i olika delar av världen och på så vis skapas det en musik som är typisk för en världsdel. Exempel på detta är Afroamerikansk musik där bland annat samba, jazz, blues och reggae är vanligt förekommande rytmer.

Inom den arabiska musikkulturen förekommer ingen harmoni. Här är istället melodilinjens skiftningar och variationer det främsta sättet att uttrycka sig på. Överlag har den arabiska musiken ett bredare tonförråd än den västerländska och även ett mer varierat sådant.

Den indiska halvön har en lång med även en rik musikhistoria. Shahtriya sangita som är den klassiska indiska musiken är den som följer reglerna för klassisk indisk musik, även kallad Raga. Här kan man skilja på två traditioner som är nära besläktade, en sydindisk och en nordindisk. Något som är gemensamt för dessa två är solistisk musik i små ensembler. Precis som i den arabiska musiken saknar den indiska musiken också harmoni. Något som är viktigt i den indiska musikgenren är improvisation.

Människan har i allmänhet alltid haft en väldefinierad förmåga att höra musik och känna dess rytm. Musik kan utövas på alla nivåer och det är vanligt att det finns musiklektioner under skolans gång. Många barn och ungdomar har det också som fritidsintresse och kan då ta enskilda musiklektioner eller gå på en musikskola. Är man istället vuxen är det vanligt att man är utbildad via en musikhögskola, ofta kombinerat med en annan utbildning på en folkhögskola. Är man istället helt självlärd är man en så kallad autodidakter. Läs mer om det här.

Om man vill lära sig spela något instrument eller kanske ha ett dansparty i vardagsrummet bör man tänka på att isolera väl. Detta är främst för att grannarna inte ska börja klaga. Dom uppskattar kanske inte din musikaliska förmåga lika mycket som du själv. Här hittar du allt för ljuddämpning av olika miljöer hos SilentSwede.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

ashe